Heeft u een lekkage in uw woning of bedrijfsgebouw? Onderschat de negatieve gevolgen niet. Ook kleine lekkages richten in een kort tijdsbestek grote schades aan. Om deze schade te beperken en te verhelpen, is het belangrijk om snel en deskundig in te grijpen.

Soms valt een lekkage direct op. Veel vaker is de boosdoener niet direct zichtbaar. De professionals van Smit IDT uit Eindhoven hebben de ervaring, kennis en apparatuur in huis om een lekkage snel op te sporen en te verhelpen.

Vaak hakt een lekkage er stevig in. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsprocessen die stil komen te liggen. Of ruimtes die u tijdelijk niet kunt gebruiken. U zit dus niet te wachten op nog meer overlast.
Smit IDT gebruikt geavanceerde apparatuur om een lekkage op te sporen en in kaart te brengen. De tijd van onnodig hakken en breken behoort tot het verleden. Bijkomend voordeel: u hoeft ook niet op te draaien voor de kosten van sloop- en herstelwerkzaamheden die niet nodig zijn.

De professionals van Smit IDT gebruiken professionele apparatuur en moderne meettechnieken om lekkages op te sporen en de risico’s ervan in kaart te brengen. De volgende hulpmiddelen zetten we in:

    Visuele inspecties
    Thermografische camera
    Traceergasmeting
    Rookgasanalyse
    Vocht- en gasmetingen
    Druktesten met water en lucht
    Endoscopie
    Rook test

De kans is groot dat u bij lekkages allereerst aan waterschades denkt. Dat is niet zo gek. Waterschades zijn vaak in één oogopslag te zien. Denk aan donkere schimmelplekken op muren en plafonds. Of aan rottende plekken in houten vloeren, meubelstukken of daken. Waterschades ontstaan door lekkages in bijvoorbeeld waterleidingen, afvoerleidingen, radiatoren, cv-ketels, rioleringen of vloerverwarming.

Behalve waterlekkages zijn ook warmtelekken en gaslekken aan de orde van de dag. Vooral een gaslek brengt grote risico’s met zich mee. Denk aan de kans op explosies, koolmonoxidevergiftiging of verstikkingsgevaar. Als u een gaslucht ruikt is het dus zaak om razendsnel in actie te komen. Zet ramen en deuren open. En neem direct contact op met Smit IDT in Eindhoven.

Als Smit IDT een lekdetectie heeft uitgevoerd, zetten we onze bevindingen in een heldere rapportage op papier. Zo’n rapportage bevat: de aard van de lekkage, de bron van de lekkage, de gebruikte meettechnieken, conclusies en adviezen, plus de benodigde vervolgacties. Loodgieters of installatiebedrijven gebruiken deze rapportage om uw lekkage professioneel te verhelpen. Zelf kunt u de rapportage indienen bij uw verzekeraar om de kosten van de lekdetectie en de herstelwerkzaamheden te laten vergoeden.

Wilt u Smit IDT inschakelen voor lekdetectie? Vanuit Eindhoven en omstreken voeren we snel en professioneel lekdetectie uit.

Hulp nodig? Bel (040) 711 43 00 om een afspraak te maken voor lekdetectie.